Hele kompasset rundt

Ved den årlige friluftsgudstjeneste på Mosede Fort 2. pinsedag nåede både vinden og de næsten sekshundrede fremmødte i løbet af formiddagen hele kompasset rundt.

Vinde startede fra morgenstunden i vest, men bevægede sig i løbet af formiddagen næsten over i øst, hvilket var noget af en udfordring for de 10 folkekirkelige sogne og frikirker fra Greve og Solrød Kommuner, der undervejs skulle fylde deres pavillioner med information og aktiviteter om kristne kirker i andre lande.

Gudstjenestens tema ”Over alle grænser” blev bl.a. illustreret af en oplæsning af pinseberetningen på 10 forskellige sprog. Ligesom de tilstrømmende tilhørere den første pinsedag kunne høre det kristne budskab forkyndt på deres eget modersmål, således kunne man det også på Mosede Fort, hvis man vel at mærke kom fra lande som Spanien, Rusland, Japan, Sverige, England, Tyskland, Frankrig, Nigeria, Iran eller Letland – og naturligvis også Danmark. Ved indgangen havde deltagerne tillige fået udleveret et pas, så de kunne rejse rundt og besøge kirkerne i næsten lige så mange forskellige lande.

Endelig blev der ved gudstjenesten samlet penge ind til kirkernes fælles indsamlingsprojekt, som i år er rettet mod det kirkelige arbejde ”Mødestedet” på Vesterbro, hvor bl.a. flygtninge og indvandrere fra hele verden møder bosiddende danskere. Der blev indsamlet i alt 4.136,50 kr. til dette arbejde, som ledes af  missionsselskabet Danmission.


Fotograf: Michael Rønne Rasmussen - mirr(at)get2net.dk 

Forside > Pinse på Herrrens Mark > Billeder 2012