Pinse på Herrens Mark: - med kirken på vandring

600 til pinsegudstjeneste på Mosede Fort

Alle sejl var sat til, da folkekirkesognene og frikirkerne i Greve og Solrød kommuner 2. pinsedag havde inviteret til fælles friluftsgudstjeneste på Mosede Fort. Det skete under overskriften ”Pinse på Herrens Mark – med kirken på vandring” – og det gav resultat; Næsten 600 personer strømmede til fra syd, og vest og nord (men ikke fra øst, for så skulle de være kommet sejlende!) til den grønne plæne foran Mosede Fort, hvor der var stillet an med et telt for hvert sogn og menighed, et podie til det fælles gospelkor samt orkester og lydanlæg, så man kunne høre både tale og sang. 

Mange var kommet til i bus eller i bil, nogle på cykel og ikke så få havde taget imod opfordringen til at virkeligt at gøre dagens ”kirkegang” konkret ved at vandre de ti, otte, seks eller fire kilometer fra deres lokale kirke og til Mosede Fort. Således var der en række forskellige grupper på i alt omkring 100 personer, der gik pilgrimsvandring fra Jersie Sognehus, Solrød Strandkirke, Rådhuset i Solrød, Karlstrup Kirke, Karlslunde Kirke, Karlslunde Strandkirke, Mosede Kirke og Greve Frikirke – og til sidst mødtes på Mosede Fort.

Gudstjenesten blev afviklet med både traditionelle og mere utraditionelle indslag; Nye og gamle salmer, tekstlæsninger, optrin og prædiken, men ikke mindst en ca. 15 minutter lang ”pause” undervejs, hvor man kunne vandre rundt på stedet og besøge de enkelte sognes telte og f.eks. lave en perlekrans, bede en bøn, klippe et pinsesymbol til det store kors ved alteret eller skære en vandringsstav i træ – og meget, meget andet for alle aldersgrupper. Til allersidst var der altergang for alle. som minde på dagen fik alle deltager udleveret en såkaldt Ibskal; en muslingeskal som dem, der tages med hjem, når man går pilgrimsvandring til Sankt Jacobs grav i Santiago de Compostella i Spanien.

 

Fotograf: Michael Rønne Rasmussen
Billeder kan bestille i høj opløsning til brug i f.eks. kirkeblade på følgende adresse mirr(at)get2net.dk

Forside > Pinse på Herrrens Mark > Billeder 2008