Pinse på Herrens Mark: - håb og vækst

700 til friluftsgudstjeneste i Hedeland

Med det bedste vejr de sidste 3 år strømmede knap 700 mennesker 2. Pinsedag til Hedeand Amfiteater, hvor sognene i Greve og Solrød Kommune afholdt deres – efterhånden – traditionsrige friluftsgudstjeneste med god musik, dejlige pinsesalmer og et rigtigt spændende gudstjenesteforløb.
Forinden havde alle sogne plantet deres eget håbstræ med bønner, som bl.a. blev læst op under gudstjeneste. Til indlæsning læste sognepræst Charlotte Gravesen fra Solrød sin gendigtning af skabelsesberetningen fra 1. Mosebog mens børn fra de deltagende sogne frembar fantasifulde dyr af alle slags – herunder både en hval, en slange og en giraf! Prædikenen var i dagens anledning på vers og rim fremført at sognepræsterne Christian Bryld fra Greve og Anne Bredsdorff fra Kildebrønde og handlede om temaet for årets pinsegudstjeneste: Håb og vækst. Efter gudstjenestens afslutning fik alle deltagere en kuvert med grønsagsfrø med hjem, så det selv kunne begynde deres selvstændige virksomhed i branchen for ”håb og vækst!”

 

Fotograf: Michael Rønne Rasmussen
Billeder kan bestille i høj opløsning til brug i f.eks. kirkeblade på følgende adresse mirr(at)get2net.dk

Forside > Pinse på Herrrens Mark > Billeder 2006