Pinse På Herrens Mark 2017 – Alle tiders Luther

I løbet af 2017 markeres 500-året for Luthers opslag af de 95 teser, der satte gang i den fornyelse af kirke og samfund, som i høj grad også har sat sit præg på kirke og kristendom i Danmark.
Også den årlige fælles friluftsgudstjeneste på Mosede Fort 2. pinsedag den 5. juni vil få præg af Luther og hans betydning for kirke og kristendom. Det er imidlertid ikke sikkert, at alle Luthers svar dengang også er vores bedste svar i dag, men hans spørgsmål til sig selv, til kirken og samfundet er stadig gode nok at tænke over i dag. Så i stedet for at se tilbage på de forandringer, som dengang blev en følge af Luthers virke, vil vi som forberedelse til denne årlige fælles friluftsgudstjeneste spørge efter de forandringer, som Luther måske ville ønske eller foreslå vore kirker i dag.
Selve ordet ”reformation” betyder ”forandring” og ”fornyelse”, ikke i indholdet, men de former, vi deler og formidler det under f.eks. gudstjenesteliturgi og salmesang.  For Luther var evangeliet et levende budskab. Derfor må den kristne kirke aldrig gro fast, men skal altid være under forandring og i denne fortsatte proces er og har Helligånden siden den første pinse været Guds kraft til forandring, fornyelse og udvikling.

 

 

 

Forside > Pinse på Herrrens Mark